Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Investera i människor!

Det är för dyrt! Vi har inte råd! Hur vet vi att en insats verkligen fungerar? Det är vanliga frågor och invändningar från politiker och tjänstemän när sociala satsningar kommer på tal. Det kan handla om att anställa fler assistenter i skolan, erbjuda familjemedling vid skilsmässor eller införande av program för att stävja rökning, hjärt- och kärlsjukdomar eller psykisk ohälsa. Eller riktade och skräddarsydda insatser för enskilda individer och familjer.

Den svenske nationalekonomen Ingvar Nilsson har räknat på vad samhällsvinsten är i reda pengar för olika insatser, och summorna är svindlande. I måndags besökte han Åland och de som lyssnade trodde nog knappt sina öron, och fick sig en ordentlig tankeställare. Eller kanske snarare ett nytt sätt att tänka. Drogmissbruk, kriminalitet, långtidsarbetslöshet och annat utanförskap är oerhört kostsamt. Men om man sätter in tidiga insatser och lyckas förhindra detta gagnas samhället. Inte bara ekonomiskt men även genom att minska lidande och öka välbefinnandet. Detta är ett tänk som jag upplever är vanligare i Sverige, där man även inrättat sociala investeringsfonder i många kommuner, till exempel Norrköping, med goda resultat. Jag anser att detta är något vi bör titta närmare på även i Mariehamn, och noterar att en motion från Joanna Isaksson (Lib) rörande detta just nu är under behandling. Visst är det viktigt med budgetramar, men att säga ”vi har inte råd” håller inte när välbehövliga insatser bevisligen sparar pengar. Vi har inte råd att låta bli att investera socialt!

TONY WIKSTRÖM (S)

Kandidat till Mariehamns stadsfullmäktige