DELA

Investera i IPads också för våra äldre

Då vi pratar om att använda dagens moderna It-teknik i form av exempelvis IPads så förknippas nästan alltid denna diskussion till att omfatta enbart skolorna.

Där vill många gånger lärarna att alla deras elever ska ha en egen IPad som sedan kan användas som hjälpmedel i undervisningen. Politikerna i kommunerna kanske inte alltid tänker riktigt likadant utan anser att det räcker med en tillräcklig uppsättning som kan användas gemensamt i undervisningen i skolan.

Vad vi däremot sällan hör är att vårdarna på våra äldreboenden vill ha IPads till alla sina åldringar. Egentligen är detta ganska underligt med tanke på hur det kunde underlätta det vardagliga livet för våra seniorer exempelvis genom att upprätthålla kontakten till barn och barnbarn, göra fotoalbum, sysselsätta sig genom att spela kort, knyta sociala kontakter via Facebook, skriva mejl, hitta recept och stickmönster, läsa böcker, tidningar och lyssna på musik.

Som äldre gäller det också vara nyfiken för att hänga med i vad som händer runt om i samhället och världen. Det kan de äldre lätt göra via IPads precis som vi lite yngre. Man lär så länge man lever.

Därför behöver vi satsa resurser på att också lära och utbilda våra äldre i att använda IPads och också investera i IPads till våra äldreboenden för att inte den digitala klyftan i samhället bara ska bli större och större för varje år.

Tony Asumaa, 210

Liberalerna på Åland