DELA

Investera i en psykakut

Personer som söker akut psykiatrisk hjälp hör varken hemma på akuten eller i polisens fyllecell. Ambulanspersonalen ger nu uttryck för sin frustration över att å ena sidan inte vilja lämna patienten kvar hemmavid och å andra sidan inte veta vart man ska föra patienten. Samma frustration, vånda och oro känner många anhöriga till patienter med psykiska problem.

Patienten är inte ”tillräckligt dålig” för att tas in på avdelning men inte eller psykiskt stabil för att säkert kunna lämnas ensam hemma. Därtill är drogpåverkade personer (vilket inte är helt ovanligt förekommande) inte välkomna till vårdavdelning förrän de är nyktra.

Personer med psykisk ohälsa ökar i antal dito gör drogmissbruket. Det ger en fingervisning om att problemen snarare kommer att eskalera än avta. Vi föreslår därför att det inrättas en psykakut. Till psykakuten ska du kunna komma själv eller tillsammans med en anhörig eller vän, med ambulans eller polistransport, från hemmet eller från en serviceboende.

Den naturliga placeringen vore i nära anslutning till akuten i lokaliteter anpassade efter de speciella behov som föreligger hos denna patientgrupp.

Inrättande av en psykakut ger inledningsvis ökade kostnader för Ålands hälso- och sjukvård. Kostnaderna bör dock ses i relation till en tydligare och tryggare vårdkedja för personer i behov av psykiatrisk vård, minskad oro för anhöriga samt att blåljuspersonalen kan fokusera på sina specialuppgifter fullt ut.

Ur en samhällsekonomisk synvinkel är en investering i en psykakut långsiktigt en klok satsning.

Veronica Thörnroos (C)

Vice talman