DELA

Inventera Stornäset!

Vi kräver att Landskapsregeringen tar sitt ansvar för vår gemensamma egendom och gör en fullständig inventering av Stornäset innan eventuell utarrendering och exploatering. Det finns ingen inventering och den behövs som underlag för ett genomtänkt och långsiktigt hållbart beslut.
Ålands Natur och Miljö rf