DELA

Invandring av arbete och kärlek är tillräcklig

Åländska samhället ska byggas på frihet, jämlikhet, hållbarhet och jämställdhet. Vi står för alla människors lika värde, oberoende bakgrund, nationalitet och sexuell läggning. Vi prioriterar de, som bor/bott på Åland.

Vi är ett ”Nöjesparti” när det gäller situation och utveckling men vi är helt emot flyktinginvandring från sk högrisk-länder. Vi är helt emot flyktingförläggningar på Åland. Vi kräver id-koll vid färjeavgångar i enligt lag.

Åland får inte bli ett sociologiskt experiment. FN och andra organisationer bör få mera resurser.

Det är naturligt att ett livskraftigt landskap växer i befolkning, men vi anser att invandring av arbete och kärlek är tillräcklig.

Vid flyktingbeslutet i Mariehamn röstade samtliga partier (S, Lib, Obs, FS, C och Mså) ja utan någon debatt.

Vi har sett valreklamen ”Restriktiv flyktingpolitik”. Var det ett ”restriktivt ” ja Obs röstade för?

Vi har hela tiden sagt nej. Vi säger alla nej. Och vi kommer alltid att säga nej. Oberoende om det är före eller efter val.

Johan Boman, Ulf Damsten, Nils Manelius, Stephan Toivonen

Åländsk Demokrati