DELA

Invånare i Finström

Nu övergår Finström till en ny politisk struktur som innebär att vi endast har två kommunspecifika nämnder, nämligen Invånarnämnden och Samhällsnämnden. Som ordförande för Invånarnämnden ser jag fram emot intensiva år, där vi i nämnden tillsammans med personalen kommer att se till att vi finströmmare får fortsatt service av hög kvalité. Vi ska skapa förutsättningar för fortsatt utveckling inom socialvård, äldreomsorg, barnomsorg, skola och fritidshem, kultur och fritid samt centralkök. Jag hoppas att den nya politiska strukturen medverkar till framgångsrik kommunal utveckling. Ledord i mitt uppdrag som ordförande för Invånarnämnden är samverkan, service, kompetens och utveckling.

Regina Lindblom, lib

Ordförande för Invånarnämnden i Finström