DELA

Intressekonflikt med media

Angående Nyans ledare tisdag 20 januari om Ålands flyktingmottagning så verkar det råda en intressekonflikt mellan den åländska mediavärlden, politiker och kultureliten kontra så kallat vanligt folk. Det som får mig att tro det är att Nyan för en tid sedan riktade en webbfråga till sina läsare där man frågade ” tycker du att din kommun ska ta emot flyktingar?”
Totalt svarade 2040 personer och av dem sade 74% nej och 26% ja. Det är siffror som Nyan inte alls har tagit till sig och kommenterat, varför? Siffrorna visar ju att det finns ett stort missnöje med de beslut som har fattats över vanligt folks huvuden.

Vi får hoppas att de flyktingar som kommer hit har en stor vilja att assimilera sig. Där har språket en stor betydelse och samhället bör inte slösa resurser på hemspråksundervisning utan alla resurser bör sättas in på svenskundervisningen, föräldrarna ser nog till att barnen håller sitt hemspråk levande. Låt Sverige bli ett varnande exempel vad gäller hur man tar hand om flyktingar.
Mångkulturell

Den nätenkät skribenten hänvisar till blev uppenbart manipulerad, då ett stort antal nej-röster kom in under väldigt kort tid. Det händer ibland, i särskilt laddade frågor, och då får man bara konstatera att det svar man fick inte är tillförlitligt.
Nina Fellman
Nya Åland