DELA

Intraprenad alternativ för äldrevården

Mariehamn har under flera år jobbat med att ”alla ska få en likvärdig service”. Detta genomsyrar de flesta verksamheter och låter mycket bra och rättvist, vilket medborgarna absolut har rätt till. Men vad innebär det egentligen i service, arbetsengagemang och ”det lilla extra”?

Detta mantra om ”likvärdighet” gör tyvärr lätt att man missar personalens egna initiativ och personliga styrkor. Detta för att avvikelser från hur ”alla andra gör” inte alltid blir ”rättvist”, och i förlängningen leder det till att personalens engagemang till att hitta på det där lilla extra, som uppskattas så mycket, går förlorad.

Inom äldreomsorgen i staden tampas vi just nu med stora utmaningar. Det är svårt att riktigt sätta fingret på var det egentligen började, men vi måste få det att vända. Få tillbaka arbetsglädjen för de som jobbar där och få de som bor där att trivas, må bra och blomstra!

Nyligen såg jag ett mycket intressant program om ett äldreboende på Tjörn utanför Göteborg. Boendet heter Tubberödshus. På deras hemsida kan man bland annat läsa : ”Sedan 2010 drivs äldreboendet som intraprenad. Tubberödshus arbetar efter en relationsmodell som inspirerats av det danska Lottehemmet. Tanken med modellen är att ta vara på den verksamhetskraft som finns hos var och en, dela och glädjas av varandras relationer och med värme bedriva en god varm äldreomsorg med genuin omtanke. Så länge man är i livet, ska man leva.”

Detta boende drivs alltså som intraprenad, hur funkar det? Intraprenad är ett sätt att driva verksamhet inom en kommun med utökade befogenheter och större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Nämnden har fortfarande det formella och övergripande ansvaret för verksamheten och bekostar driften. Personalen är fortfarande anställd av kommunen.

På detta sätt kan alla på boendet, personal och boende tillsammans, påverka prioriteringar och dagsrutiner. Det blir förstås inte ”likvärdigt” men det kan bli något betydligt värdefullare, nämligen personligt och som Tubberödshus idé att det ska kännas att ”boendet är mitt hem och personalen ger mig möjlighet att bo och fylla mitt liv med innehåll”.

Det kunde vara ett äldreboende jag skulle vilja bo på och vara stolt över!

ANNA HOLMSTRÖM,
VICE ORDFÖRANDE FÖR CENTERN