DELA

Internkontroll är nödvändig

All offentlig verksamhet har ett helhetsansvar gentemot medarbetare och medborgare. Det är lika viktigt att göra saker rätt som att göra rätt saker. Därför är en fungerande internkontroll nödvändig.

Internkontroll är en process där såväl politiker som personal inom förvaltningen samverkar och bidrar till att verksamheten uppnår sina mål så kostnadseffektivt som möjligt, att tillgångar skyddas och oönskade händelser och effekter undviks.

Intern kontroll är alltså inte ett sätt att leta efter fel och brister hos de anställda. Genom att istället ha bra, tydliga och fungerande rutiner och kontroller skapar det en trygghet hos de anställda genom att agera som ett skydd mot misstankar och oegentligheter som kan uppstå. Det handlar alltså inte bara om kontrollredskap för tjänstemän utan för samtliga förtroendevalda politiker inom både landskapet och kommuner.

Jag vill arbeta för en tydlig och effektiv intern kontroll för att skapa trygghet för såväl politiker, tjänstemän och medborgare!

Anna Holmström (C)