DELA

Internetbaserad psykoterapi på svenska finns tillgängligt i Finland

Svar till Jannik Svenssons insändare i Nya Åland 19.6.2019 och Ålandstidningen 20.6.2019. Först vill vi tacka Jannik för att han lägger vikt vid vården av psykisk ohälsa, ett viktigt ämne. Som Jannik säger så är den psykiska hälsan något som vi inte har råd att ignorera utan behöver satsa på. Mental ohälsa är ett globalt problem och en del personer får inte den vård som de behöver i tid – så även på Åland. Därför utvecklas kontinuerligt nya vårdformer både inom den offentliga och privata sektorn.

Vi erbjuder internetbaserad psykoterapi i form av kognitiv beteendeterapi (KBT). Internetbaserad psykoterapi är en vanlig vårdform i Sverige men då vi började arbeta med detta var det nytt på Åland och resten av Svenskfinland. Det går att genomföra internetbaserad psykoterapi med eller utan remiss från läkare, vilket, precis som Jannik i sin insändare påtalade, gör att det ökar möjligheterna till tidiga insatser och vård. Internetbaserad psykoterapeutisk behandling med KBT erbjuds sedan början av 2016 för personer över 18 år och sedan i år erbjuder vi även internetbaserad behandling för unga med olika former av ångest diagnoser.

Vikten av att erbjuda vård i tid är precis som Jannik säger mycket viktigt och där är internetbehandling ett mycket gott alternativ eftersom man inte behöver stå i en vårdkö utan kan inleda sin psykoterapeutiska behandling direkt. Vi påminner också om att FPA tillhandahåller viktiga tjänster i form av rehabiliterande psykoterapi för personer mellan 16 och 67 och krävande medicinsk rehabilitering för alla under 65 med funktionsnedsättning. Internetbaserad psykoterapi och FPA:s psykoterapier är mycket goda komplement till den vård som erbjuds inom primärvården och specialsjukvården.

Petra L. Berg, psykoterapeut

Harriet Francis-Ehnholm, psykolog

Ingrid Wager, psykolog och psykoterapeut