DELA

Internetbaserad psykoterapi på svenska finns i Finland

Svar till Tony Wikströms insändare i Nya Åland 28.10.2016 och Ålandstidningen 29.10.2016. Först vill vi tacka för att Tony Wikström lägger vikt vid barn- och ungas mentala hälsa. Som Tony Wikström säger så är den psykiska hälsan något som vi inte har råd att ignorera utan behöver satsa på. Mental ohälsa är ett globalt problem och en del personer får inte den vård som de behöver i tid – så även på Åland. Därför utvecklas kontinuerligt nya vårdformer både inom den offentliga och privata sektorn.

Utvecklingen sker både för att förbättra kvalitet och nåbarhet. Ett gott alternativ för dessa personer är internetbaserad psykoterapi i form av kognitiv beteendeterapi (KBT), vanlig vårdform i Sverige men nytt på Åland och resten av Svenskfinland. Det går att genomföra internetbaserad psykoterapi med eller utan remiss från läkare, vilket också ökar möjligheterna till tidig vård. Internetbaserad psykoterapeutisk behandling med KBT erbjuds sedan början av 2016 för personer över 18 år. För närvarande är en stor del av den forskning som gjorts på internetbehandling genomförd på personer över 18 år och därför har vi i detta skede valt att erbjuda internetbehandling enbart för personer över 18. Detta för att kunna kvalitetssäkra vården, men det är viktigt att det även görs forskningsstudier på klientgrupper under 18 år.

På svenska i Finland finns bl.a. chatforumet ”Sluta Panta” för ungdomar. ”Sluta Panta” är en nationell stödtjänst på nätet där unga kan samtala online med professionella handledare. Chatten har fått god feedback av de som ofta loggar in och som på detta sätt fått ett tryggt sammanhang på nätet under uppsikt av vuxna. Men det finns ett klart behov av att utöka information och alternativ till stöd på nätet för unga, och även för familjer med tanke på barn.

Vikten av att erbjuda vård i tid är precis som Tony Wikström säger mycket viktigt och där är internetbehandling ett mycket gott alternativ eftersom man inte behöver stå i en vårdkö utan kan inleda sin psykoterapeutiska behandling direkt. Vi påminner också om att FPA tillhandahåller viktiga tjänster i form av Rehabiliterande psykoterapi för personer mellan 16-67 och Krävande medicinsk rehabilitering för alla under 65 med funktionsnedsättning. Internetbehandling och FPA:s psykoterapier är mycket goda komplement till den vård som erbjuds inom primärvården och specialsjukvården.

 

Petra L. Berg

psykoterapeut

Harriet Francis-Ehnholm

psykolog

Ingrid Wager

psykolog och psykoterapeut