DELA

Internationellt skeppsregister i Sverige hotar sjöfarten

Den borgerliga regeringen i Sverige under ledning av kommunikationsminister Åsa Torstensson (C) har startat en utredning om att införa ett Svenskt Internationellt Skeppsregister (SIS). Om det genomförs riskerar 12 000 sjömän på svenska fartyg att bli arbetslösa.
Ombord på svenskflaggade fartyg, främst färjor, arbetar även ett stort antal finländska och estniska medborgare som också riskerar att förlora sina jobb. Om ett SIS införs i Sverige kommer konkurrenssituationen (lönekostnaden) åter igen att snedvridas mellan svenska och finska redare, och det finns en överhängande risk att finska fartyg flaggas ut till Sverige. Detta skulle innebära att cirka 10 000 Finska sjömän riskerar att förlora sin anställning. Åland är särskilt utsatt då 30 procent av den åländska bruttonationalprodukten genereras av sjöfarten.

Idén med ett SIS-register är att sänka redarnas lönekostnader genom möjligheten att avskeda svensk sjöpersonal samt byta ut svenska kollektivavtal och ersätta dessa med sämre kollektivavtal samt låglönebesättningar som kommer från länder utanför EU, till exempel Asien. I Norge infördes ett internationellt Skeppsregister 1987 och då ersattes cirka 2 000 sjömän i utrikesfart omgående av låglönebesättningar. Det blev 9 000 ersatta sjömän inom fem år. I Norge har inte NIS införts i Färjtrafiken, det har man däremot gjort i Danmark.

Det är en kopia på det danska registret DIS som man nu önskar att införa i Sverige. Om utredningen blir ett lagförslag är det vår bedömning att den kan träda i kraft 1 januari 2012.
För att genomföra detta behöver den svenska regeringen:
1. göra försämringar i arbetslagstiftningen,
2. skriva om sociallagstiftningen så att den diskriminerar icke-européer.
3. skriva om Lagen om anställningsskydd, LAS, så att registrering av fartyg i SIS blir saklig grund för avsked.
4. skriva om Medbestämmandelagen, MBL, på två punkter så att de svenska sjöfacken förlorar rätten att teckna kollektivavtal samt rätten att förhandla med arbetsgivarna.

Vi skriver det här till er för att informera och upplysa er om vilka försämringar som är på gång för den svenska sjöfarten i Sverige, och vilka konsekvenser detta även kan få för den finska sjöfarten. SEKO Sjöfolk arbetar aktivt med att försöka stoppa ett införande av SIS.

Med vänliga hälsningar
Jaana Åsberg, jaana.asber@seko.se
Mikael Lindmark, mikael.lindmark@seko.se
Carl M Skoglund, carl-mauritz.skoglund@seko.se