DELA

Intensiv drogdebatt bland unga

Det pågår en intensiv debatt och diskussion angående drogmissbruk bland våra ungdomar.

Vill med anledning av detta påminna om att ÅHS tillsammans med Folkhälsan och Vårt Hjärta jobbar väldigt aktivt med det förebyggande arbetet inom Tobakskampen. Vi har gemensamt startat upp Tobaksfri Duo som ett delprojekt inom denna verksamhet.

Nästan 100 procent av de som börjar missbruka har varit eller är tobaksanvändare. Därför är denna verksamhet en stor och viktig del i det drogförebyggande arbetet.

Av nuvarande 100 sjätteklassister som deltagit i vår kick off har 80 stycken skrivit på ett avtal där de förbinder sig att vara rökfria genom högstadiet.

Vi vet att många börjar röka under högstadietiden och genom dessa avtal hoppas vi kunna förhindra att man börjar använda tobaksprodukter och på sikt även minska droganvändandet.

Tobakskampen är beviljade budgetmedel till och med 2018 men vår förhoppning är att denna otroligt viktiga verksamhet får fortsätta även efter det för vår bedömning är att här finns stora så väl mänskliga ekonomiska vinster att göra.

Birgitta Hermans, Ordförande för Tobakskampen och Tobaksfri Duo

Tuija Danielsson

Petra Franzen-Holmberg

Inger Hagström-Johansson, ÅHS

Maria Svensson, Vårt Hjärta

Anna Hannus och Jocke Svensson, Folkhälsan