DELA

Integrerad ungdomspolitik

Vi har under de senaste månaderna fått se en otrolig ökning i aktivitet på den ungdomspolitiska arenan. En intressant ungdomsdebatt har hållits i lagtinget, rösträttsålder har debatterats i insändarspalterna, och nya ungdomspolitiska grupper har startas till både höger och vänster. Frågan man ställer sig är om ungdomspolitiken verkligen kommit för att stanna, eller om det bara är en våg som har tornat upp sig inför höstens stundande lagtingsval.

I Ålands Framtid har vi i stället för att dela upp oss valt att integrera också ungdomarna i beslutsfattandet på alla plan. Vi vet att ungdomar växer med ett ökat ansvar och förtroende och ger dem därför verkliga poster där de kan vara med och påverka inte bara inom sina egna intresseområden utan över hela spannet.

Vi har valt in Kent Eriksson, 19 år, i styrelsen där han sitter sedan ett år tillbaka och han kommer också att ställa upp i lagtingsvalet.
Jag själv arbetar som partisekreterare under benämningen ”Vev-Axel”, vilket ganska långt beskriver mina arbetsuppgifter i partiet. Jag har under ett år knutit goda kontakter till SFP, då jag deltog på deras sommargymnasium på Nagu i augusti, medverkat på ett tvådagars svenskt-finländskt forum i Helsingfors om global solidaritet, samt representerat Ålands Framtid på Ungdomens Nordiska råd i Reykjavik. Kandiderar gör jag också i vårens riksdagsval, mycket just för att visa att ungdomar kan, bara de ges tillfälle och respekt.

Vi har under fjolåret ordnat två sommarträffar där vi, ett gäng på mellan 20 och trettio ungdomar, diskuterade aktuella politiska frågor för att ta reda på vad man som ung ålänning tycker och tänker om politiken över lag.
Vi har även ett mycket välfungerande samarbete med vår europeiska paraplyorganisation, EFA, som bland annat har fem sittande ledamöter i Europaparlamentet. Vi har sedan vi blev permanenta medlemmar, varit mycket aktiva i både moderorganisationen och i ungdomsfalangen EFA Youth. Bland annat representerade Andreas Nyback, 22 år, oss på fjolårets ungdomskongress i Venedig. Vi ser därför, med tanke på ovannämnda, mycket fram emot att ta emot ett 40-tal ungdomar och ca 80 äldre politiker i vår, när vi står som värd för deras respektive kongresser och tillika organisationens 30-årsjubileum.

Vi anser inte att man behöver dela in politik i ungdomspolitik och vuxenpolitik, precis som vi inte skiljer på kvinnlig och manlig politik. Vi förstår däremot vikten av att ta till vara unga nytänkande hjärnor, som har förmågan att kritisera och förnya gamla inarbetade tankesätt för att driva på en framåtsyftande och hållbar samhällsutveckling. Vi tror att en bestående och långsiktig ungdomspolitisk verksamhet byggs genom att integreras i den övriga politiken. Därför har Ålands Framtid valt att sudda ut onödiga gränser. Inget ont sagt om erfarenhet och rutin, men det råder knappast någon brist på det inom åländsk politik, i alla fall inte om man ser till lagtingets medelålder.

Jag är dock inte alls negativ till de nya ungdomsgrupperna som startats upp på senare tid, tvärtom. Ett varningens finger skall trots allt höjas och jag vill passa på att utrycka min oro över att det kan vara en övergående trend. Så se nu till att ni skaffar er reella påverkningsmöjligheter hos era moderpartier. Annars är ni varmt välkomna till oss, för här finns både plats, respekt och förtroende men framför allt goda och konkreta möjligheter att delta i samhällsutvecklingen på både åländsk, finländsk, nordisk och europeisk nivå.
Axel Jonsson
Partisekretare för Ålands Framtid