DELA

Integration?

Angående Nina Fellmans ledarspalt den 23 maj.
Dra en parallell Sverige-Åland angående integrationen. Det finns betydanden skillnader. Kom det asylsökande + humanitära flyktingar till Åland som det kommer till Sverige, skulle Ålands befolkning fördubblas på nolltid. Var skulle dom bo och arbeta? Vad skulle krävas av Åland? Större skolor, fler lärare, vårdpersonal, förskolor, socialhjälp och så vidare. Det kostar otroligt mycket. Jag tror inte att Ålands skattebetalare är villiga att, som i Sverige, betala 32 % i skatt.
Nej, det är inget fel på viljan att integrera folk. Anledningen att man misslyckas är brist på pengar. Det går inte att höja skatten, det finns ett tak.
Så därför, Åland, ta gärna ett hundratal asylsökande per år, från Sverige, och integrera dom här. Till glädje för många.
”Babsan”