DELA

Inte vettigt lamslå hela förvaltningen

Ett stort tack till Danne Sundman för förtydligandet angående hans syn på ”Skarven-affären” i tidningen den 16 april (och ja, vi är goda vänner även om vi av naturliga skäl ibland ser olika på vissa saker!). Jag vet att Danne inser att allt för vilda och lösa spekulationer ibland slår tillbaks mot honom själv.
Tack även för att allt nonsens om att Centern försökt ”mörka” redan försvunnit ur bilden. Det var främst detta märkliga påstående som i onsdags fick mig att reagera och ta till tangenterna. Någon måtta får det finnas även när det gäller debatten på nätet.

När det gäller själva revisionsrapporten valde jag uttrycket ”bristande förvaltningsrutiner” eftersom det är uttryckligen dessa brister som revisorn Agneta Mannberg-Jansson pekar på i sina rekommendationer (bl.a. bristande anbuds- och kontraktsförfarande i kombination med en slapp budgetuppföljning och bristfällig kontering).
Sedan är det ett faktum att projektledaren överträdde sina befogenheter genom att på egen hand beställa ett slutet bildäck till en kostnad om 242.000 euro. Oavsett sistnämnda övertramp anser jag att allt annat handlat om en förvaltning där gjorda fel kunde ha åtgärdats med normal projektuppföljning och ett mer aktivt chefsskap.

Jag anser i motsatts till Danne Sundman att det inte var vettigt att föra hela Skarven-hanteringen till polisen för utredning. Varför lamslå en hel förvaltning istället för att från första början peka på var det finns uppenbara misstankar om ett rent brottsligt agerande? Centerns linje har från första början varit enkel och tydlig: gällande lagar skall respekteras även vid hanteringen av Skarven-rapporten.
Oppositionen må gotta sig åt Skarven-affären, men vi politiker har även ansvaret för en betydligt större helhet, inklusive personalen i Självstyrelsegården.

Det var även välkommet att Danne bekräftar att hans spekulationer om Centerns ”bristande förtroende för förvaltningschefen” främst baserar sig på samtal vid kaffeborden.
Jag kan som ledamot bara ta ett medansvar för Centerns gruppbeslut och där har aldrig förvaltningschefens ställning diskuterats. Det är inte heller lagtingets sak att blanda sig i sistnämnda fråga och det vore direkt märkligt om ett enskilt parti inom regeringsblocket plötsligt uttalade sitt stöd för en enskild tjänsteman.

I övrigt förbehåller nog jag mig, precis som alla andra i Center-gruppen, rätten att utanför lagtingets formella arenor diskutera bl.a. förvaltningschefens insatser och beslut.

Harry Jansson