DELA

Inte värdigt fin donation

I dagarna har Nybyggarne överlämnat en protestlista med över 1100 underskrifter till t.f. stadsdirektör Emma Dahlén. Mariehamns pensionärsförenings underavdelning Nybyggarne och ett stort antal engagerade mariehamnare och övriga ålänningar motsätter sig flytten av modellstaden – som donerats till Mariehamns stad – till det tilltänkta utrymmet under Mariehamns stadsbibliotek eftersom samtliga montrar inte får plats i nämnda lokal, utan en av dem ska placeras i Mariebad.

Mariehamns stad har under många år med glädje och tacksamhet mottagit delar av modellstaden i den takt de färdigställts. Staden har också sedan länge varit medveten om att det planerade antalet vitriner kommer att uppgå till 11 innan modellen i sin helhet är färdigbyggd. Detta förpliktigar till att förvalta donationen på ett ansvarsfullt sätt.

Det är varken ansvarsfullt eller ändamålsenligt att separ era modellstadens delar mot donatorernas vilja. Modellbygget är en kulturhistorisk skatt med ett konstnärligt och informativt värde. Denna kulturgärning har tagit över 30.000 frivilligarbetstimmar i anspråk och förtjänar en långsiktig och hållbar lösning där besökarna kan betrakta modellstaden i sin helhet och på så sätt få en åskådlig och konkret uppfattning om hur Mariehamn såg ut under 1920-30-talet. Den helhetsupplevelsen uteblir om man måste förflytta sig mellan olika lokaler för att se hela modellstaden.

Vi undertecknade vill att modellstaden ska bli kvar i Mariepark tills det finns en långsiktig, permanent lösning för modellstaden i sin helhet. Detta kan uppnås genom att stadsstyrelsen för detta ändamål tillsätter en kommitté med uppdraget att framkomma med en hållbar lösning för modellstaden så att den bevaras på ett sätt som det anstår kulturhistoriskt värdefulla objekt.
Maria Antman (S)
Karl-Johan Fogelström (S)