Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Inte tryggt blanda patientgrupper

ÅHS behöver separera NPF patienter och missbrukspatienter. Att blanda ihop dessa patientgrupper i samma byggnad är ej tryggt. Minderåriga och deras vårdnadshavare som besöker BUP, myndiga som besöker vuxenpsykiatriska, skall kunna känna sig trygga, liksom missbrukare med vård.

Nej, jag har inte fördomar, men jag vet att säkerhet och trygghet blir bättre av att dessa två patientgrupper vårdas i olika byggnader, dessa patientgrupper kan lätt knyta kontakt med varandra och risk för medicinsnack ökar, ofta har ju dessa båda patientgrupper narkotikaklassade mediciner. Syftet med att bli fri från sitt missbruk och syftet med att ha BUP och vuxenpsykiatriska vård, är ju att bli välmående! Är så viktigt att fokusera och bemöta tryggt samt korrekt.

Missbrukspatienter behöver en alldeles egen mottagning, lokaler för detta finns garanterat. I denna byggnad bör finnas tillgång till läkare, samt behandlare, fulltid och telefonjour kvällar, helger och nätter. Och i denna byggnad skall den totala skötseln ske vad det gäller substitutionsvård, bli fri från narkotikamissbruk. Allt från remisser, om det behövs inläggning på sjukhus, till utdelning av sprutor/tillbehör, samt medicinutdelning, skall ske i denna byggnad. Vi har patienter på Åland som medicinerar på *LARO, för att bli kvitt sina missbruk, allt från heroin till amfetamin, subutex, opiater, imovane, xanor, stillnoct mm.

I samma korridor går bl a. minderåriga barn, endel även till samma lilla rum, för att få sin medicin, i de fall att utdelning behövs, pga till exempel svårighet att dosera korrekt själv. Det finns alldeles för mycket byteshandel på Åland, allt narkotiskt kommer ej från andra sidan vattnet, vi har stor försäljning från våra apotek och sanningen är att mediciner stannar inte alltid hos den det är menat för.

Jag hoppas ni börjar förstå varför man dag ut och in kan läsa om droger, beslag, husrannsakningar samt illamående psyke.

BENITA SUNDBLOM OBS