DELA

Inte svårare att ta emot postade gåvor från riket

Isela Valve skriver (10.1.2021) om beklagliga svårigheter hon stött på i samband med mottagandet av en liten gåva som skickats från Fastlandsfinland. Åland är ett av Europeiska unionens så kallade särskilda skatteområden och därför ska varor som transporteras från övriga Finland till Åland enligt lagstiftningen tullklareras. På grund av detta ska man vid mottagandet av försändelser på Åland förtulla gåvorna eller ge en fritt formulerad redogörelse över dem.

Gåvor värda högst 45 euro värda gåvor som skickats från Fastlandsfinland behöver dock inte förtullas. För sådana här gåvor räcker det att kunden lämnar en fritt formulerad redogörelse över försändelsens innehåll och värde antingen till Mariehamns tull eller till Åland Post. Redogörelsen kan vara antingen muntlig eller skriftlig.

Det praktiska syftet med detta är att förenkla mottagandet av små gåvor som skickats från Fastlandsfinland till Åland, då de inte behöver separat förtullas. Detta förfaringssätt har inte ändrats, trots att andra ändringar skett och kommer att ske, bland annat ska alla försändelser som skickats från områden utanför EU från och med juli 2021 förtullas oavsett deras värde.

Den rådande praxisen i fråga om skickandet av små gåvor mellan Åland och övriga Finland kommer dock att förbli oförändrad även framöver.

ANNIKA SALOKANNEL
TULLÖVERINSPEKTÖR TULLEN