DELA

Inte stula på tröskeln

Initiativ om Modellstaden lämnat till stadsstyrelsen den 6 mars 2014

Modellstaden står nu färdig i Mariepark. Byggandet av modellen är utfört av ”Nybyggarne” en grupp äldre mariehamnare som verkar som en sektion inom Mariehamns Pensionärsförening.
Det man gjort är en kulturgärning med ett bestående värde för framtiden om vi förstår att utnyttja denna skapelse på ett klokt sätt. Modellstaden är ett konkret historiskt dokument över en svunnen historisk epok. Rätt utnyttjad och exponerad kommer den med all säkerhet att vara en tillgång för framtidens ålänningar och en värdefull turistattraktion.

Stadsstyrelsen beslöt den 6 februari 2014 att utrymmena i nedre delen av stadsbiblioteket kan utnyttjas som lokal för modellstaden. Vi undertecknade stadsstyrelsemedlemmar representerande socialdemokraterna var också glada över att beslut nu äntligen fattats i den långdragna frågan om modellstadens slutliga placering.
Vid närmare eftertanke och med vetskap om Nybyggarnes och Mariehamns Pensionsföreningens (MPF) berättigade reaktion inser vi att det ”finstilta” i beredningen att, ”Modellstadens ägare, Mariehamns pensionärsförening/Nybyggarne, skulle få tillgång till lokalerna och därefter själva bekosta och organisera flytten av modellstaden och de ombyggnader som krävs i lokalen”, att detta är ett orimligt villkor som man varken kan eller bör kräva av dem som med frivilliga krafter byggt modellstaden.

Av beredningen framgår att; ”Föreningen är införstådd med arrangemanget”. Ordföranden för MPF har till oss bekräftat att föreningen aldrig har accepterat att de själva skulle ”bekosta och organisera flytten av modellstaden och de ombyggnader som krävs i lokalen”. Det som sägs om detta i beredningen är följaktligen inte med sanningen överensstämmande! Stadsstyrelsen har således blivit förd bakom ljuset.
Vi föreslår därför att stadsstyrelsen tar frågan till omprövning och att staden tar det fulla ekonomiska ansvaret för att möjliggöra att modellstadens potential som ett kulturellt och historiskt dokument förverkligas till nytta och gagn för dagens och framtidens ålänningar och besökare.

Låt oss inte nu ”stula” på tröskeln då vi har en bra lösning så nära.
Mariehamn den 3 mars 2014
Karl-Johan Fogelström
Stadsstyrelsemedlem (S)
Sara Kemetter
Stadsstyrelsens första viceordförande (S)