DELA

Inte sant

Socialdemokraternas Barbro Sundback skriver i en insändare att ”ekonomin är i balans oberoende av oppositionens diagram och staplar”.
Budgeten för 2015 visar med all tydlighet och utan möjlighet till feltolkning att underskottet i resultaträkningen budgeteras till -8,8 miljoner euro. Kassaflödet i landskapets ekonomi budgeteras samtidigt till -16 miljoner euro.
Sundbacks och socialdemokraternas påstående om en ekonomi i balans är helt enkelt inte sant.

Vi kan förstå socialdemokraternas behov av att måla upp hanteringen av ekonomin som framgångsrik. Speciellt med tanke på de tydliga löften om en landskapsekonomi i balans 2015, som lantrådet Gunell har gett. Sant är det ändå inte.
Vi befarar att socialdemokraterna förbereder dyra vallöften inför höstens lagtingsval. Detta blir förstås lättare att göra om de samtidigt försöker hävda att ekonomin tillåter sådana löften.
Alla minns vi Gunells och Sundbacks löften om ”tandvård för alla” inför förra lagtingsvalet.
Mats Perämaa lib
Tony Asumaa lib
Katrin Sjögren lib
Viveka Eriksson lib
Gunnar Jansson lib
Torsten Sundblom lib