DELA

Inte sant om stadsbussen

För inte folk bakom ljuset, Lennart Isaksson!
När drivna politiker far fram med osanning såsom Lennart Isaksson gör måste man reagera. Hans uttalande i tidningen: ”En buss med ett par tre passagerare ger ingen välfärd.” visar hur en politiker försöker manipulera sina väljare. För visst är det säkert många som tror honom. Och kanske färre som tror mig när jag ger följande kontrollerbara faktauppgift:

I medeltal åker ca 280.000 mariehamnare med stadsbussen varje år. Detta betyder 35 passagerare per så kallad entimmesåtta. Alltså inte ett par tre!
All stadsbusstrafik präglas av en starkt varierande passagerartillströmning. Ena minuten kan bussen vara full, den andra tom. Under morgon- och eftermiddagsrusningen kör vi ofta med fyra fullsmockade bussar samtidigt. Allt detta vet naturligtvis Lennart Isaksson. Men han väljer att föra folk bakom ljuset för att få medhåll i sitt motstånd mot stadsbusstrafiken i Mariehamn.

Jag har tidigare bett moderaterna att bjuda in mig till en saklig öppen faktadiskussion om stadsbusstrafikens betydelse för trafikbilden, ekonomin, jämställdheten och miljön i Mariehamn. Nu gör jag det igen.
Uffe Grüssner