DELA

Inte representativt

Du har rätt Stephan Toivonen.

I tisdagens tidning skriver du att man inte kan dra slutsatser ur en population om 4 personer. Det är sant. Man skall heller inte dra de slutsatser du drar ur en population av 186 Gambier. Det vill säga att dessa är representativa för alla 2 miljoner Gambier.

Anders Gustafsson