DELA

Inte rättvisa möjligheter

Dessa rader vill uttrycka en förhoppning om sans och besinning i utbyggnaden av den åländska vindenergin. Den stora industrinationen Tyskland har i sin egen energiförsörjning gått in för vind- och solenergi. Kärnkraften ska avvecklas. Alla tyskar är tänkta att engagera sig, efter förmåga.

Kineserna kommer att bygga ut vindkraften i med våra mått mätt ofantlig omfattning. En revolution är på gång, teknisk och miljömässig, med sikte på hållbara lösningar.

Ålands landskapsregering har gått in för en egen väg. Den uppgörelse som infrastrukturminister V Thörnroos yvigt berättar om i Ålands lagting är inte en uppgörelse mellan landskapet Åland och Finland. Det är en uppgörelse mellan finska staten och Allwinds Ab, ett bolag med Leovind Ab som dominerande part. Genom att agera som mellanhand har landskapsregeringen allvarligt vantolkat självstyrelsens uppdrag i samhällsbygget och i relationerna till Helsingfors. Skomakaren ska stanna vid sin läst.

Landskapsregeringen tackar genom att utestänga ett litet skärgårdsprojekt. Att stövla över rättsprinciperna, minister Thörnroos, har alltid haft ett pris.

Landskapsregeringen har förhandlat fram ett avtal som kommer att lagfästas i Finlands riksdag och Ålands lagting som exklusivt ska stöda tre projekt, Långnabba I och II och Stenarna, samtliga på västra Åland.

En välfärdsstat bygger dagens och morgondagens välfärd genom att låta samtliga medborgargrupper ta initiativ och engagera sig för sin utkomst. Var och en ska ha frihet att inrätta sitt liv på jämlika grunder. Näringsfriheten har stor tyngd i ett demokratiskt rättssamhälle.

Självstyrelsen är en klenod för samtliga ålänningar, inte bara för dess elit, ska vårdas för att vinna respekt, hemma och i världen, och inte missbrukas som nu är fallet.

Motviljan i Helsingfors kan säkert delvis haft sin grund i landskapsregeringens upplägg, att inte företräda hela landskapet Åland som självstyrt örike. Det är en mycket sällsynt och säregen händelse, värd begrundan i lagting och stuga.

Ålands landskapsregering har frångått de allmänt vedertagna principer som är kittet i rättssamhället, att företräda samtliga medborgare.

Alla ålänningar har rätt att engagera sig i sin och sina barns framtid på lika villkor. Det gäller också energifrågan på miljöns villkor.
Torsten Nordberg