DELA

Inte ösa läckande båt

Det är mycket debatt om drogproblematiken just nu. För oss jobbar konkret med detta även under andra tider än under valkampanjer, är det välkommet att det uppmärksammas.Några snabba universallösningar finns inte att tillgå, inte heller kan man rikta in sig på ett område, och tro att man löser problemet. Det flöde av åtgärder som föreslås bland entusiaster är, i sitt rätta sammanhang, kanske bra, men bara som en liten del i ett större sammanhang.

Vi måste jobba hela tiden, samtidigt, på tre huvudområden ; preventivt för att se till att ungdomar inte börjar, med vård och eftervård samt halvvägsstöd för dem som redan råkat illa ut, och sist men inte minst med att stoppa införsel av narkotika.Vi kan inte isolera nåt av dessa områden och tro att vi når framgång.Vi har bra resurser på Åland idag men vi behöver någon som samordnar dem. Det hjälper inte att ha tusen soldater om alla springer åt sitt håll, oavsett hur väl de vill ,och hur duktiga de är. Nån måste styra upp arbetet och fördela och samordna de resurser vi har. Till detta måste till en tjänsteman på landskapsnivå,som har detta till sin huvuduppgift. Alla åtgärder och förändringar vi vill åstadkomma, måste börja just där. Annars sitter vi och öser en båt, utan att laga hålet i botten.
Cita Nylund (Obs)
nr 77 i lagtingsvalet, nr 353 i kommunalvalet