Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Inte omöjligt att skapa jämställda löner mellan kvinnor och män

Staden ordnade en seriös diskussion om lika löner onsdagden den 28 augusti. Vid detta tillfälle framkom det med all tänkbar tydlighet att det är arbetsgivarna som genom så kallade gropjusteringar eller om man så vill tilläggspengar utöver de generella löneförhöjningarna har ansvar för att löneskillnaderna mellan könen utplånas. Kommentarerna efter diskussionen har varit förvirrande och uppgivna. Stadsfullmäktige har beslutat att staden ska utplåna löneskillnaderna mellan kvinnor och män. Om de ansvariga tycker att det är så komplicerat finns det expertis att tillgå. Kvinnornas löner måste upp utan att männens sänks. Detta kräver ökade anslag för gropjusteringar.

Nokia har nyligen genomfört en granskning av sina över 100 000 anställdas löner. Nittio procent av de anställda som hade för låg lön var kvinnor. Ojämställda löner reflekterar ett ojämställt samhälle. För att häva denna ojämställdhet krävs större insyn i lönesättningarna på arbetsplatsen. Dessutom måste det finnas tydliga regler för hur man bedömer olika arbetsuppgifters kravnivåer. Börja med alla som jobbar inom barnskyddet. Fortsätt sedan med alla andra yrken där man arbetar med människor. Uppvärdera typiska kvinnoyrken. Det kan inte vara svårt om viljan verkligen finns. Det är hög tid att kvinnorna får rättvist betalt för det arbete de utför och inte straffas för att de är kvinnor, föder barn eller har svårt att förhäva sig själva. Nu är tiden inne att uppvärdera kvinnors arbete.

ELIN SUNDBACK (S)

BARBRO SUNDBACK (S)