DELA

Inte mot Fixar-Malte

I en insändare i fredags nämner (S)-gruppen i stadsfullmäktige mitt namn bland dem som röstade mot Fixar-Malte.
Jag är inte emot Fixar-Malte. Det som inte nämns i insändaren är att socialnämndens ordförande Harriet Lindeman (FS) informerade om att nämnden har diskuterat saken och kommit till att detta inte är en uppgift för staden. Däremot har Röda Korset den här servicen i sin verksamhetsplan för nästa år och då valde jag det alternativet.

Jag röstade emot förslaget om avgiftsfritt bad på Mariebad en dag i veckan helt enkelt för att förslaget var alldeles för löst.
Skall avgiftsfriheten gälla alla pensionärer eller bara de som bor i Mariehamn? Hur skall administrationen skötas, hur skall det gå till rent praktiskt när en pensionär kommer till Mariebad? Vad skulle det här innebära i förlorade intäkter? Det måste man också baka in i spartider.
Idén är bra, men alldeles för oberabetad.

Vidare röstade jag emot Eva Ringvalls (S) förslag att ha kvar nattpersonalen på Miranda. Detta för att vi hade fått tydlig och klar information om att det handlar om en planerad och trygg återgång till de ursprungliga riktlinjerna för Miranda. Det fanns från början ingen nattpersonal på Miranda. Av olika orsaker har det en tid funnits nattpersonal där, men nu har läget förändrats. Därför vill man prova att återgå till det som var och det röstade jag för.
Pia Aarnio (Lib)
stadsfullmäktige