DELA

Inte makt, utan möjligheter

Moderata gruppledaren Roger Jansson (MSM) bekymrar sig än en gång för maktobalans och maktkoncentration, utgående från det faktum att jag kommer att sitta i stadsstyrelsen och förhoppningsvis (i skrivande stund är nämnderna inte utsedda) i socialnämnden.

Socialdemokraternas och min tanke har varit att prioritera och också söka nya arbetsformer för det som vi tycker är det allra viktigaste under mandatperioden, äldreomsorgen och den sociala sektorn. Så kan man inom lagens ramar göra, och så gör man i många kommuner både på Åland och i riket.

Min avsikt är att jobba så hårt och så väl jag kan för mariehamnarna. Fungerar denna modell bra kommer vi säkert att se flera partier göra samma sak, funkar det inte så har vi testat. Att något inte gjorts förr är ingen orsak att inte försöka.

NINA FELLMAN (S)