DELA

Inte lugnande om jakt- och fiskemuseet

Jag uppskattar det välformulerade svaret från minister Annika Hambrudd (C) och kulturdelegationens ordförande Anita Husell-Karlström på min insändare om landskapsregeringens styvmoderliga behandling av Ålands jakt- och fiskemuseum. Tyvärr infinner sig inte lugnande besked i svaret, utan snarast tvärtom, genom att man hänvisar till långsiktiga lösningar. De brukar vara, just det, långt borta.

Landskapsregeringen har nu alla tiders möjlighet att stimulera och aktivera museet genom att anslå medel för att höja museets egen självfinansierande andel av kostnaderna. Det sker till exempel genom att höja museets attraktionskraft och därmed öka andelen besökare vilket i sin tur ger högre intäkter i form av fler sålda entrébiljetter.

Men, det räcker inte enbart med det. Det behövs även andra åtgärder som stöder verksamheten. Ett tänkbart alternativ är att stöda en projektanställning på låt oss säga tre år med sysselsättningsbefrämjande medel. Ge en museipedagog i uppdrag att upprätta ett modernt program för att locka familjer, turister, daghem och skolor att besöka museet.

”Hemestrandet” förmodas öka nästa år och vi kommer högst sannolikt att få fler besökare från våra närregioner till Åland varför de här åtgärderna bör göras i brådskande ordning så att ett färdigt program kan marknadsföras i god tid och så att folk hittar ut till Eckerö, som även hyser andra fina och kompletterande kulturella besöksmål.

En annan viktig åtgärd är att stöda forskning och dokumentation av ett kulturarv som håller på att försvinna in i glömska. Jag tänker på den numera utdöda vårfågeljakten. Anställ till en början en högskolepraktikant med uppgift att dokumentera vårfågeljakten så att den kan nomineras på den regionala och nationella listan som omfattar det immateriella kulturarvet vilket Unesco är upphovsman till. Tillsvidare är listan https://levandekulturarv.ax/ knappt påbörjad. Vi bör värna om vårt kulturarv med enkla, kostnadseffektiva och konkreta åtgärder.

Ideella insatser är viktiga och ofta ovärderliga, inte minst som kulturbärare, men det professionella etnologiska maskineriets uppgift är att på en mer vetenskaplig grund fånga upp dessa fenomen samt systematiskt och på ett teoretiskt plan bevara dem för eftervärlden.

Här har landskapsregeringen en gyllene chans att medverka till att skapa sysselsättning och mervärde. Ta vara på den!

RAINER JUSLIN

LAGTINGLEDAMOT (LIB) OCH ORDFÖRANDE I FÖGLÖ JAKTVÅRDSFÖRENING