DELA

Inte lätt att göra rätt

Svar på insändare ”Prestige i ärendet med Simskäla linfärja?” införd 12.09 2011
Landskapsregeringens trafikavdelning med Veronica Thörnroos i spetsen fortsätter att satsa tid och pengar på driftsprivatisering av Simskälafärjan” står att läsa i insändare. Jag vill påstå att det är korrekt uppfattat. Vi fortsätter arbeta efter de riktlinjer och beslut som finns i landskapsregeringens handlingsprogram och i landskapets budget.

Driftsprivatiseringar är inget självändamål. Självklart finns ett ekonomiskt incitament i botten samt en tro på allt inte behöver skötas i egen regi. Även ”andra” kan utföra sysslor och det med beröm godkänt. Det finns således ingen anledning att peka finger åt de privata entrepenörer som verkar på marknaden.
Drifsprivatiseringen av Ängösunds linfärja samt upphandlad trafik med frigående fartyg i Kumlinge och Brändö kommuner har varit ett bra koncept, för alla inbladade, därmed inte sagt att det varit lätt och enkelt att nå resultat alla gånger.
Veronica Thörnroos (C)
Trafikminister