DELA

Inte heller den här gången….

Allting går i cirklar och kommer igen brukar man säga. Så också diskussionen om tunnel till Föglö. Det är många år sedan tunneltanken väcktes, och släcktes. Man har aldrig lyckats reda ut vilka realistiska möjligheter det finns för att genomföra ett förverkligande av en tunnelförbindelse till Föglö. När utredningarna blev nästan klara så hamnade allt i byrålådan. De föreslagna sista utredningarna fullföljdes aldrig.

Så gick det också för lagtinget 2003-2007. Dåvarande finansutskottet (Fu) som leddes av undertecknad, behandlade landskapsregeringens meddelande nr 1/2005-2006 om kortruttssystem gällande skärgårdstrafiken. Fu beslöt att åka till Norge och ön Hitra, där världens djupaste undervattenstunnel finns. (264 m under havsnivån).

Fu åkte för att se, höra, lyssna och diskutera med folk som berördes av tunneln. Det besöket förändrade mångas tyckande och tänkande, inte bara mitt. Ett enigt Fu lämnade ett betänkande som klubbades av lagtinget.

Jag önskar förstås att lagtinget den här gången kommer litet längre än vi kom och klarar av att genomföra provborrningar och inte lägger också den här halvfärdiga utredningen i byrålådan, det börjar bli fullt där.

GUN CARLSON

F.D. LAGTINGSLEDAMOT