DELA

Inte hållbart att rubba hörnstenar

Vår nuvarande landskapsregering har inte bara försämrat kommunernas ekonomi (ändrade landskapsandelar), skapat en stor osäkerhet i kommunerna (kommunsammanslagnings förslagen), lagt fram stora lagframställningar med alldeles för korta remisstider för kommunerna.

Lr tänker också försvåra möjligheterna för våra studerande i Sverige att kunna arbeta hemma på Åland (finska behörighetskrav). Och trots motstånd från de närmast berörda genomförs Gripöbron. För att spara 5-10 , min/resa !

Och nu det senaste.

Nu ska svenskan bli ”andra språk” i grundskolan och ingen religionsundervisning uta vi ska ha en konfessionslös skola i fortsättningen! (”konfessionslös skola en chimär” Antje Jackelén, biskop)

Bästa landskapsregering, har ni glömt varför vi fick vår självstyrelse?

Inte för att utplåna vårt språk, vår kultur och våra lokala sedvänjor.

Målet med vår grundskola är att ge barnen en grund för vidareutbildning och för vuxenlivet och det är helt i sin ordning att göra förbättringar. Men att göra det genom att rubba hörnstenarna i vår självstyrelselag är absolut inte hållbart.

Min uppmaning till den hållbarhetsivrande landskapsregeringen är att tänka och handla hållbart även i den här frågan.

Gun Carlson (C)