DELA

Inte dyrare privat på Odalgården

En boende på Odalgården skrev en insändare om Odalgårdens matservering.
Flera boende har också skrivit brev till socialnämnden. Oron i insändaren och brevet handlar om främst två saker:
1. Att personalen inte får vara kvar.
2. Att portionspriset skulle öka kraftigt för de boende.
Jag tror att oron delvis beror på okunskap om processen kring en eventuell utbjudning av matservicen på Odalgården, men kanske beror det också på en del rädsla för förnyelse.

Vad gäller personalen så är det så att i ett första skede stipulerar lagstiftningen att en entreprenör måste ta över personalen vid ett eventuellt övertagande.
Sen beror det på många faktorer hur utfallet blir på sikt, till exempel hur man lyckas med att få verksamheten rationell, effektiv och hur efterfrågan utvecklas. Precis som i vilket annat företag som helst.
Man ska också komma ihåg att personalen också har möjlighet, om de vill, att starta ett företag och delta i en eventuell upphandling. Arbetsplatserna försvinner inte helt och hållet.

Vad gäller priset så kan man först konstatera att det rådande marknadspriset för den upphandlade lunchen för de studerande på Högskolan är 6 euro per portion. En lunch i många restauranger i Mariehamn kostar kring 9 euro per portion. På Odalgården är kostnaden flera euro över marknadspriset per portion. Med andra ord är det alltså kostnadseffektivare att bedriva restaurangverksamhet i privat regi i Mariehamn.

Ska de boende på Odalgården då betala marknadspriset sen om det är högre än det subventionerade pris de boende betalar i dag?
Nej, så länge subventionerna finns, så är det ju rimligt att vi rättvist subventionerar portionspriset för de boende på Odalgården också så att de inte behöver betala mer för maten än det man gör på ett annat äldreboende i Mariehamn. Men subventionen med skattemedel torde bli mindre med matserveringen i privat regi.
Vi behöver heller inte subventionera maten för utomstående. De boende på Odalgården behöver alltså inte oroa sig för kraftiga prishöjningar i samband med en eventuell privatisering.

En annan fördel med en privat aktör är att verksamheten, utbudet och servicen kan utvecklas mycket mer än det kan i offentlig regi. En privat aktör behöver heller inte stänga matservicen för utomstående som föreslagits.
Om stadens kostnader minskar för matserveringen så får vi mer pengar över till omsorgen. Pengar som verkligen behövs nu och i framtiden, särskilt med tanke på den ökande andelen äldre.

Petri Carlsson (FS)