DELA

Inte behöver Åland storskämmas

Svar till Närande eller tärande? , insändaren skriven av Abborren (Nya Åland 15.8).

Avsaknaden av fakta i dagens debatt är skrämmande. Så jag vill komma med lite frågeställningar och motargument.

Skulle Åland vara dåligt för statskassan totalt sett hade man nog i Finland bytt bort oss mot Karelen enligt ditt sätt att resonera på. Det verkar som att du i besvikelsen över att du inte kan köpa vissa varor på nätet, rabblar upp vanliga nidramsor om landskapet Åland. Åland är förbjudet att befästa och ha millitär på av FN, menar du ytterligare att vi skall betala för ett försvar vi inte får ha?

Om Finland som du skriver lägger ner stora summor på planer av försvaret av Åland är min fråga, varför? Ryssland och Sverige är i alla fall utsedda av FN att försvara Åland vid hot, då vi inte får ha eget försvar. Så hur de som resonerar att Ryssland skulle vara en fara för Åland har fått allt om bakfoten. De olika institutionerna som staten vill ha kontrollen över på Åland, behåller man kontrollen över, de får man givetvis betala. Till exempel skärgårdstrafiken som högst förmodligen inte ansågs vara värt besväret betalades av statskassan tidigare, är nu en belastning på klumpsumman. EU avgiften finansieras indirekt av bilskatten, som infördes i samma veva vi gick med i EU. Ålänningarnas bilskatter går även de till riket! Någon annan än jag röstade för att gå med i unionen. Undrar hur en omröstning om EU skulle gå på Åland i dag?

Vart går rederiernas skatter? Vart går deras anställda i Finland inklusive Ålands skatter? Skulle sjöfartsstödet dras in helt kunde Viking lika bra lägga ner och säljas till exempelvis till Estland i dagsläget. Det finns många orsaker till att stöden betalas ut. Ett är att staten vill inte ha något rederi kvar som inte är utflaggat. Inte har Åland glidit med i EU stödens förlovade land på fastlandets bekostnad. Egna program och egna kriterier har utarbetats av Åland för Åland i den mån vi fått göra det för Finland och EU.

Du undrar om tjänstemän och politiker på Åland mörkar sanningen, kanske inte alla känner till den själva ? Av alla de skattepengar som kommer in till staten från Åland räknas inte allt med då klumpsumman skall räknas ut, på det sättet ser det ut i statistiken som att Åland skulle vara tärande på statskassan. Få mera än vi betalar in. Du har väl hört talas om lögn, förbannad lögn och statistik?

Fast Åland är nog närande för staten, det är varje arbetande individ i hela landskapet. Och speciellt alla momspliktiga företag. Arbetslösheten är väldigt låg på Åland. Att sedan dålig ledning är det farligaste ett land kan råka ut för får vi nog alla bäva över. Användandet av skattemedlen så väl på kommunal och landskapsnivå som statlig.

Det du kallar Finlands gullande med Åland kan du läsa om i lokalpressen rätt ofta nuförtiden. Jag upplever att det är tvärtemot, det allt mera förfinskade Finland verkar nu med även i vissa politiska kretsar vara byggt på sådana fördomar du själv framför. Och vissa beslut verkar vara direkt riktade mot Åland. Så kan det inte fortsätta. Båda sidor bör förbättra dialogen.

Få ställen i världen har så god kontakt med yttervärlden som skärgårdsborna/ ålänningarna har. Ett tidevarv var både Aftonbladets chefredaktör och Expressens båda bördiga från lilla Föglö. Sjömännen reser världen runt. Borta är ålänningarnas kärlek till sin hembygd och ålänningarnas förmåga att knyta kontakter runt hela världen ser till att tvärtemot vad du skriver hålla ålänningarna bland de mest uppdaterade och beresta i hela världen. Så här har det varit i långa tider.

Titta i våra museer om du hinner, här finns saker som inte borde finnas i den variation som det nu finns. Jämför med viken som helst 30 000 personer liten ort i Skandinavien. Jag tycker att hela din insändare beskriver något helt annat än vad Åland de facto är. Inte behöver Åland storskämmas som du skriver, inte det minsta för de saker du tar upp i alla fall.

Gäddan