DELA

Inte bara turism

Det handlar inte bara om turism bland företagarna på norra Åland. Det handlar om företagande som gynnar oss ålänningar både vad gäller arbetsplatser, närproducerat och skattemedel till daghem, skolor, äldreboende och så vidare.

Havsvidden, Silverskär och Smakbyn är populära konferensanläggningar som nyttjas av oss ålänningar. Flera av de stora industriföretagen på Åland finns på Norra Åland. Företagare som vi får bekanta oss med under Skördefesten som till exempel äppelodlare, mjölkbönder och växthusodlare är många och kreativa.

Vi kommunpolitiker och myndighetstjänstemän har allt att vinna på att ha ett bra företagsklimat i kommunerna och en positiv attityd till företagande. Vi behöver skapa innovativa processer och ta fram konkreta förslag till eventuella lagändringar som gynnar företagarnas dagliga verksamhet.

Liberalerna på norra Åland