DELA

Inte bara pengar

I messaspalterna ingick igår en motiverad fråga riktad till mig som jag gärna svarar på. Frågeställaren påstår att det är fel av staden att sälja ÅCA-fastigheten till Emmaus för t.ex. 500.000 eftersom fastigheten kanske är värd 2.000.000 miljoner. Skattebetalarna skulle på så vis ge ett bidrag åt Emmaus på 1.500.000 miljoner. Dessutom skulle Emmaus efter några år kunna göra stora cash genom att sälja ut fastigheten för ännu mera pengar om några år. Tanken är rent teoretisk och priserna exemplifierar problematiken.

Frågeställaren utgår från ett rent marknadsekonomiskt synsätt på stadens och Emmaus verksamheter. Tanken är att staden och Emmaus skulle spekulera i ÅCA-fastigheten. Skillnaden mellan ett privat bolag och staden samt Emmaus är att staden inte ska jobba med tomtspekulation. Kommunens uppgift är att tillgodose kommuninnevånarnas lagstadgade och övriga behov. Emmaus uppgift är att bedriva ideellt arbete inom en rad olika områden. Båda verksamheterna har viktig ekonomisk betydelse men d ras primära uppgift är inte att göra ”vinst” . De pengar staden och Emmaus tar in ska finansiera deras verksamheter. Pengarna är i första hand ett medel att uppnå särskilda mål. Att staden ska förvalta sina tillgångarna väl står inte i strid med detta.

ÅCA-fastigheten köptes inte i spekulationssyfte utan uttryckligen för att ge Emmaus växande verksamheter och ungdomarna i Mariehamn lämpliga utrymmen. En försäljning borde ha samma syfte dvs fortsatt trygga de verksamheter som finns i byggnaderna. Därför hoppas jag och många med mig att staden och Emmaus kan komma överens om ett pris som Emmaus kan betala och som är av den storleken att det bidrar till att förverkliga stadens budget. Pengar styr men inte allt och inte alltid.
Barbro Sundback (S)