DELA

Inte bara om fastighetsskatt

André Fagerström (TÅ 23.09.2016) har presterat en kria av sådan kvalitet att den nästan enbart är värd att kommentera eftersom den representerar alla upptänkliga missförstånd om fastighetsskatt och juridik i allmänhet; så för att ta det kort:

Det är lyckligtvis inte förbjudet för vem som helst att äga bostäder i både Mariehamn och andra kommuner men det hindrar inte att personen i fråga måste betala fastighetsskatt i alla de kommuner där han äger bostäder. Alltså betalas det 300 euro för en bostad i Mariehamn värd 100 000 även om det sker indirekt via ett högre bostadsvederlag då ägandet baseras på aktier i ett bostadsaktiebolag.

Att det är fråga om en stadigvarande bostad avgörs inte på basis det praktiska användandet, utan, eftersom så gott som hela staden är detaljplanerad, av tomtens stadsplanemässiga beteckning. Detta har inget att göra med var personen i fråga betalar sina övriga personliga skatter vilket avgörs av annan lagstiftning.

Förslaget om att införa en skatt ett antal euro per kvm för vissa personers bostadsägande är inte rättvist då bostadens egenskaper i övrigt inte beaktas och dessutom juridiskt omöjligt eftersom det inte finns något stöd i lagen för en sådan skatt.

Det är inte Mariehamns stad eller ens personen i fråga som avgör i vilken kommun en person är skattskyldig för personliga inkomster utan det regleras av lagen om hemkommun vilket i oklara fall givetvis kan prövas i domstol.

Trots att ovanstående vision är totalt verklighetsfrämmande och definitivt inte ligger i händerna på stadens politiker måste man erkänna det vällovliga syftet hos Fagerström att á la Piketty (oavsett dennes syn på positiva omdömen)flytta över en del av skattebördan från inkomstskatt till skatt på fastighetskapital vilket undertecknad finner helt korrekt.

Man frågar sig hur det kommer sig att den nuvarande stadsdirektören, som i övrigt är en frisk fläkt efter en tämligen blek föregångare, inte ser diskrepansen mellan det övriga Finland, där den allmänna skatteprocenten enligt lag är minst 0,8, och Mariehamns 0,2? Inte ens en kompromiss, detta drabbar ju i väldigt låg grad boendet.

För övrigt önskar jag kommundirektör John Eriksson i Jomala lycka till med sin skattefrihetskampanj; Åland behöver fler innevånare. Men han bör inte glömma att upplysa både presumtiva näringsidkare och boende om att den allmänna skatteprocenten i Jomala är 0,5 då båda grupper berörs.

Peter Andersson