DELA

Inte alls oväntat, Föglö

Än en gång har Föglö kommun visat hur illa den tycker om sina fritidsboende. Det är inte första gången och knappast den sista. Man slutar aldrig förundra sig över inställningen att betrakta stugfolket som någon sorts parasiter som ska sugas ut så mycket som möjligt. Nu senast när det gäller sopavgifterna är det helt uppenbart att stugägarna, de perfekta mjölkkorna skall stå för fiolerna och betala för de bofasta.
Tänk lite på hur mycket pengar stugfolket, som är tre gånger fler än de bofasta, tillfört kommunen under årens lopp, bland annat genom att handla i den dyra lokala butiken eller genom att understöda andra lokala småföretag. Men sådant räknas inte, men kan börja visa sig förödande. Månne det är avundsjuka eller girighet som ligger bakom ert fula beslut om den oskäliga grundavgiften. Förmodligen både och.

Vem som helst kan ju räkna ut att mängden sopor som produceras av fritidsfastigheterna under ett par månader per år + kanske någon helg inte alls kan ställas i proportion till den mängd de fastboende producerar under ett helt år. Ni må sedan argumentera och räkna hur ni vill. Det finns ingen rim och reson i er prissättning av grundavgiften.
Dessutom skall ingen behöva betala dubbel grundavgift, eftersom det är en absolut omöjlighet att producera sopor på två ställen samtidigt. Begreppet rättvisa verkar inte finnas i Föglö. Detta är ju nya Mise-fasoner i en ännu mer utstuderad form.
Skäms!

Alla är nog beredda att betala en skälig sopavgift, men förhållandet fritidsbostäder visavi bofasta borde nog vara ett helt annat. Nog kunde ni ha skött detta lite smidigare. Med facit i hand kan man bara konstatera att man valde fel kommun för sitt fritidsboende. Det finns ju så många vackrare kommuner där man dessutom blir vänligt bemött och slipper sådana här bestraffningar.
För vår del är det slut med all form av understödande verksamhet i kommunen, vad det än vara må.
”En av de många mjölkkorna”