DELA

Inta bara gröt och löskokta ägg

Åland ligger hästlängder efter riket vad tandvård beträffar
Åland införde inte vårdgaranti när man gjorde det i riket. Rikets tandvård är så ordnad att alla har rätt till kommunal tandvård. Ingen skall heller behöva vänta på vård längre än ett halvt år.
Om kommunen inte har tillräckligt med tandvård att erbjuda måste man få gå till privattandläkare men kommunen måste ersätta mellanskillnaden. Vården får inte bli dyrare för patienten än den kommunala taxan.

Vi vägrar äta enbart välling och löskokta ägg.
Låginkomsttagare och pensionärer som enbart har folkpension vilken är 524 euro i månaden har inte råd med tandvård på Åland. Folkpensionsanstaltens kompensation för tandläkarräkningen är löjligt liten, den är inte justerad efter taxorna på tiotals år.
Den äldre generationen, vars tänder blivit i behov av stora reparationer har endast råd att dra ut och någon ny ”garnityr” har man inte ens råd att drömma om.
Visserligen skulle säkert socialkansliet bevilja medel till proteser men äldre människor har aldrig i hela sitt liv ens fantiserat om att söka socialhjälp.
När det sen blir svårt att äta mångsidigt så lider hälsan. Det är också fara för att få andra sjukdomar på grund av dåliga tänder.

Konstig prioritering till ÅHS-tandläkaren.
Vissa grupper på Åland är berättigade redan nu till förmånligare tandvård. Det är barn och ungdom samt gravida kvinnor m fl Det som är förvånande är att ÅHS personal är en sådan grupp, alla, också ledande tjänstemän.
Vore inte här en sak att fundera över.
Om alla ålänningar skulle få subventionerad tandvård så skulle det ju vara en förmån som alla har rätt till. Det borde ju vara minst samma nivå på sociala rättigheter och rätt till vård på Åland som i riket. Då skulle man också få en friskare ålderdom.

Golfbanor och asfalt för street race etc.
Har man i politiska kretsar helt blivit fartblind? Man har minsann inte brist på pengar när man bygger de mest fantastiska projekt med samhällets pengar. Kunde man inte ta ett steg tillbaka och tänka efter hur folk har det i de åländska stugorna?
Jag känner pensionärer som gått utan tänder i över ett år när de sparat ihop till ny protes när den gamla gått sönder.
En pensionär nändes inte använda sin lösgom till vardags. Den var så värdefull att den användes enbart vid festliga tillfällen och resor till stan.

Vi får väl skämmas vi som har det bättre ställt. Gamla mänskor som arbetat och byggt upp vårt samhälle får svälta ihjäl till sist, mitt i vår välfärd, eftersom de inte kan tillgodogöra sig maten. De som ska ha lyx såsom ovannämnda exempel kan tala för sitt intresse. Samhällets småfolk och fattiga har inte de rätta kontakterna och tiger och lider.

Inga-Britt Wirta (s)