DELA

Insyn och transparens, en självklarhet

Socialdemokraterna förlitar sig på liberalerna och det gör de helt rätt i.
Då frågan om offentlighetsprincipen behandlades första gången i stadsstyrelsen i samband med bolagiseringen av hamnen fanns det motstridiga uppgifter mellan beredningen och det nya förslaget, som lades fram – att lagen om offentlighetsprincipen skall skrivas in i bolagsordningen.
Frågan drevs tyvärr till omröstning trots att det fanns många obesvarade frågor. Vad händer vid upphandlingar? Kan företag kräva ut uppgifter och information om konkurrerande företag? Vi tyckte att det var oklokt, motsatte oss förfarandet och meddelade att vi ansåg att faktaunderlag var för knapphändigt för att kunna ta ställning till på ett seriöst sätt.
Därför lade vi ner våra röster.

Nu har ärendet ”Principer för öppenhet och insyn i stadens bolag” skickats på remiss till stadens bolagsstyrelser och vi tycker att det är naturligt att de, som berörs av principerna får uttala sig.
Beslut bör så långt som möjligt bygga på kunskap och ha stöd i olika styrdokument (lagar och förordningar).
När remissvaren inkl alla fakta finns till hands kommer vi att med dessa som stöd driva det förslag, som med stöd av befintliga styrdokument ger största möjliga insyn för medborgarna och media i stadens bolag.

I stället för att ”skälla under fel träd” och genom att bl a i insändaren hänvisa till svensk lagstiftning föreslår vi att stadsstyrelseledamöterna Sara Kemetter och Karl-Johan Fogelström vänder blickarna mot sitt parti socialdemokraterna, som innehar ledande poster i regeringen och ber dem att i skyndsam ordning se till att offentlighetslagstiftningen från 1977 moderniseras – en fråga som de facto ingår i regeringsprogrammet.
Katrin Sjögren och Krister Norrgrann (lib)
stadsstyrelsen