DELA

KST mer likvärdigt

På onsdagen kommer lagstiftningen kring KST (kommunernas socialtjänst) att presenteras i ett så kallat breddgruppsmöte.

Partiet Obunden samling skrev i ett pressmeddelande att de vill att verksamheten skall vara en del under ÅHS.

Jag tycker det är viktigt att verksamheten ligger kvar under kommunens ansvar och då under ett kommunalförbund, det gör det inte om det man lägger in KST in under ÅHS ansvar.

En bra socialpolitik i h4 om t.ex.barnskydd är att komma in med tidiga insatser och då i ett nära samarbete med barnomsorg och skola som ju är kommunens ansvar.

Med att ha KST som ett kommunalförbund så är den sociala verksamheten fortfarande under kommunens ansvar och så skall den nog vara om man tänker på den enskilde medborgarens bästa.

KST har tillkommit för att det skall vara en likvärdig service för hela Åland, vilket är välbehövligt med tanke på som det uppkommit med skillnaderna inom t.ex. handikappservice.

Med att lägga in KST under ÅHS så skapas ett avstånd mellan KST och den enskilde medborgaren. Låt istället KST bli det dess syfte är, nämligen en tillgänglig och likvärdig socialservice för alla.

Göte Winé (S)