DELA

Institutionsvården på Åland

Jag har en vision om att det inte ska spela någon roll i vilken kommun man bor, när man blir äldre och blir sjuk och behöver vård. Tyvärr visar den utredning över institutionsvården som landskapsregeringen nyligen gjort att det tyvärr finns stora skillnader och att det finns utrymme för förbättringar.

Det framkommer att kommuner inte alltid mäter vårdtyngden, som blir allt högre, och är en grund för rätt personaldimensionering. Rapporten visar också på otillräckliga sjukvårdsresurser för en kvalitativt god vård. Vidare saknas specificering av vilken sjukvård som ska ingå i omsorgen, något som lätt kunde åtgärdas.

Skattemedel ska alltid användas på ett effektivt sätt. Det kunde man uppnå med ökad samverkan och mera samarbete. Alla vårdkedjor borde fungera smidigt, och resurser kunde nyttjas bättre med en större samordning, men det är svårt med många olika huvudmän. Innan problem kan lösas eller åtgärder vidtas måste problemet erkännas som ett problem. Det har man nu gjort.

Regeringens arbete med att lyfta bort ansvar och uppgifter från kommunerna fortsätter och institutionsvården står antagligen näst på tur. Vi behöver lägga fokus på service, inte strukturer.

PERNILLA SÖDERLUND (LIB)

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp