DELA

Ny brandstation i Västra Saltvik

Efter omröstning har Saltviks kommunfullmäktige beslutat att bygga en ny brandstation i Västra Saltvik. Enligt det ursprungliga förslaget uppgår kostnaderna för projektet till ca 1,1 miljoner euro. Visserligen föreslås ett bantat projekt till ett något lägre belopp, men erfarenheten visar att slutnotan brukar bli betydligt högre än de glädjekalkyler som visas när någon grupp vill ha igenom sina önskeinvesteringar, och eftersom det är valår i år, så ställer sig säkert kommunfullmäktige villiga att satsa mer på brandkårshuset om så behövs, än vad de nu satt som kostnadstak.

Vi noterar också att liten har blivit stor. Ett litet parti med inte alltför många röster i senaste valet, har lyckats med konststycket att splittra det största partiet Centern, och är därigenom det parti som i praktiken idag styr i Saltvik. Och vi konstaterar också att Centern inte längre är det enhetliga och stabila parti det tidigare varit, utan är både splittrat , ”lealöst” och utan handlingskraft. Vilket vi beklagar.

Centern har tidigare, tillsammans med Obunden Samling, stått för återhållsamhet i den kommunala ekonomin, detta gäller inte längre. Tyvärr är Obunden Samling i Saltvik i dag ett något decimerat parti, och våra förslag till ekonomiska åtgärder blir mest den ”ropandes röst i öknen”, men vi vill ändå påpeka att vi anser att i nuläget borde Rangsby skolas renovering prioriteras högre än nybyggnaden av ett brandkårshus. Vi anser nämligen att elevernas och personalens hälsa är viktigast, och bör ha förtur när kommunala medel skall satsas.

Vi omfattar kommunstyrelsens förslag om att byggandet av brandkårshuset skall ske som talkoarbete. Där kommunen skulle står för teknik och material, och arbetsvilliga brandkårister skulle utföra bygget.

Vi beklagar att denna form av talkoarbete nuförtiden förbises som en reell möjlighet att förverkliga sina önskedrömmar. Tidigare byggdes bland annat ungdomslokalerna av frivilliga och ideella krafter, idag skall allt bekostas med skattemedel, en utveckling som vi anser bör stävjas, för att undvika oskäliga höjningar av skattöret.

Runa Lisa Jansson (Obs)

Janice Holmström (Obs)

Kerstin Renfors (Obs)

Gunnie Jansson (Obs)