DELA

Barnomsorg lågt i kurs

Detvar en intressant debatt som Ålands Feministparaply bjöd på i onsdags kväll. Framförallt var det panelens syn på barnafödandet som fick mig att höja ögonbrynen. På debattledarens h4 om panelen ansåg att det var ett samhällsekonomiskt problem att så många högutbildade kvinnor stannade hemma och tog hand om sina barn, så ansåg panelen nog att det var det.

Om jag vänder på steken, så h4r jag mig om panelen, som bestod av fyra partiledare och tre politiskt aktiva, anser att det bör vara arbetslösa, lågutbildade kvinnors uppgift att ta hand om sina egna barn? Och betyder det då i förlängningen att de kan anses vara bättre skickade att vårda och uppfostra barn, än vad högutbildade kvinnor är? För det framhölls med jämna mellanrum av panelen att man nog skulle se till barnens bästa.

Det är alltså samhällsekonomiskt ogynnsamt att högutbildade kvinnor skaffar barn, om de inte avser att fortast möjligt inlemma barnet i den kommunala barnomsorgen, alternativt anställer ett hembiträde (o hemska tanke!) eller skaffar en dagmamma. Att vara hemma och sköta sitt eget barn står inte högt i kurs hos dagens politiker på Åland. Framför allt skall man tänka på pensionen, sas det vidare.

Personligen tycker jag att politikerna i första hand borde ägna sina krafter åt att lagstifta om rätten till pensionspoäng för de föräldrar som anser att det är en förmån att få rå om sitt eget barn, och därför tar föräldraledigt, än att politikerna skall framhålla det olämpliga i att vara föräldraledig någon längre tid. Men jag hörde ingen i panelen lyfta den h4n. Personligen anser jag att om man är föräldraledig, så skall pensionspoängen räknas ut enligt vad man skulle ha om man var i tjänst. Det vill säga, man skulle inte överhuvudtaget förlora pensionspoäng när man sköter en så viktig syssla som att ta hand om vår nästa generation.

Det kanske inte är det mest optimala ur ett kortsiktigt samhällsekonomiskt perspektiv, men hur kommer vårt samhälle att se ut i framtiden, om vi inte vill satsa någonting av oss själva när det gäller våra egna barn? Och om vi har ett samhälle där byggande av daghemsplatser anses vara en mer samhällsekonomiskt lönsam satsning, än att bevilja pensionspoäng för dem som minskar behovet av daghemsplatser för småbarn, genom att vara hemma med sina barn.

Runa Lisa Jansson

Som debattledare vill jag poängtera att frågan nog inte handlade om att lågutbildade kvinnor skulle stanna hemma med barn, utan om män i högre grad skulle göra det.

Nina Fellman