DELA

Väntar på mirakel

<Ingångsord>I mer än ett decennium har de ansvariga myndigheterna varit fullt medvetna om att verksamheten vid Ålandskomposten inte uppfyllt lagar och förordningar och ändå tillåtit komposten att verka, med sådan utrustning och sådana metoder som man är medveten om att inte kommer att möjliggöra en lagenlig verksamhet, och man har begärt in – och väntat på – kompletteringar av ansökningar, journaler, dokumentation osv oräkneligt antal gånger, i syfte att hålla komposten öppen trots uppenbara lagstridigheter som är till stort men för omgivningen. Behandlingen av rågrannar och andra berörda har varit totalt respektlös.

<Ingångsord>Nuförsöker tjänstemännen rädda sitt skinn genom att begära ett mirakel av verksamhetsutövaren som på över ett decennium inte lyckats bedriva verksamheten enligt lagar och regler.

Benny Klingberg

Torsten Mattsson

Rågrannar