DELA

Mise- mer öppet än någonsin

Ett av Mises allra viktigaste uppdrag är att se till att kunderna, trots effektiviseringar, i framtiden ska vara nöjdare med avfallshanteringen än idag.

Mise bygger nu ut servicen för hushållen ytterligare genom generösare öppettider på ÅVC Ödanböle. Misebilen fortsätter samtidigt med sin rutt i Mariehamn och Jomala, samt börjar den 19 mars med en kortare ruttkörning i Hammarland. Numera kan Misehushållen alltså lämna avfall alla dagar utom söndag till bemannade återvinningscentraler i Norrböle (Mariehamn), Ödanböle (Jomala) eller till Misebilen (alla kommuner).

Tanken är att avfallsservicen ska finnas så nära våra kunder som möjligt, då statistiken visar att ju närmare hushållen har till en avlämningsplats, desto bättre sorteras avfallet. Därför utreds även ännu fler rutter och hållplatser för Misebilen.

Mise utökar också servicen med mottagning av trädgårdsavfall. Hushållen kan från och med i år lämna trädgårdsavfall till ÅVC Ödanböle mot en mindre avgift. Dessutom ordnas två insamlingsevenemang för kostnadsfri mottagning av trädgårdsavfall på ÅVC Ödanböle, 9 maj och 3 oktober.

Kundundersökningar visar att på två år har nöjdhetsgraden hos Misekunderna ökat med fem procent och vårt arbete med att förbättra servicen fortsätter kontinuerligt.

Sofie Dahlsten

t.f. verksamhetsledare

Renhållningsmyndigheten Mise k.f.