DELA

Brandstationens vara eller icke-vara i västra Saltvik

Vi har ingen del i hur ”kampanjen” som delar av C och Obs i Saltvik driver gällande brandstationens vara eller icke-vara går till och vill inte kommentera detta. Vi vill ändå rätta till saker som vinklas på sätt som inte känns riktiga eller för den delen rakryggade mot allmänheten. Vi måste samtidigt ge en eloge åt fullmäktiges ordförande Jan Salmén (C) som prestigelöst och pragmatiskt ger sina synpunkter i ÅT och konstaterar att det är bra att ett beslut har kommit och att vi kan blicka framåt tillsammans, trots att han tillhörde minoriteten vid omröstningen i fullmäktige.

Den gamla stationen är idag inte på något sätt ändamålsenlig, som de flesta vet. Värmesystem och avloppssystem med mera är konstruerat på 50-talet, väggar är oisolerade till stora delar och utrymmena är väldigt begränsade. Juniorernas skyddskläder och material förvaras på en yta av 2-3 kvadrat och övriga utrymmen är mycket slitna efter 60 års aktivt nyttjande. Det fanns redan en vilja i fullmäktige att förbättra situationen men h4n var hur det skulle göras. Det fanns olika tomter och olika förslag givetvis, av någon anledning ville majoriteten i fullmäktige ha en kompromiss så efter segdragna diskussioner beslutades att man skulle utreda möjligheterna att bygga stationen vid Solbacka.

Det här var inget som brandkåristerna själva önskat utan det var en ”politisk produkt” där man ville titta på samordningsvinsterna med att ha stationen nära ungdomsföreningen V.S.V (Solbacka) samt de närliggande skidspåren som används alltför sällan på grund av vädergudarna och så vidare.

Vi var många som var skeptiska till denna lösning, vilket också dryftades på fullmäktigemöten, men ansåg att om det var detta som krävdes för att få en ändamålsenlig station så var det att acceptera detta. Nu med facit i hand så kan vi konstatera att denna projektering har kostat ca 53.000 euro för kommunen och har i princip givit oss ingenting, pengarna har åkt rakt ner i fickan på projektörerna. Vi pratar alltså om samma etablissemang som nu slår sig för bröstet i spalterna och hävdar att pengar ”slösas” bort som drev denna h4 beträffande Solbacka-alternativet. Hade brandkåristerna ”fått som dom ville” från början så hade bygget pågått redan nu och vi hade haft en betydligt mindre kostnad än vad vi har idag.

Vi tycker även att det är osakligt att dra till med den politiska släggan och sätta byggnationen av en brandstation mot renovering och förbättring av Rangsby skola. Ingen fullmäktigeledamot, oss veterligen, motsätter sig att vi ska ha fungerande, säkra och fina skolor i Saltvik.

Utredningen kring vilka förbättringar som ska göras i Rangsby skola pågår och till dags dato har inte några uppgifter framkommit till fullmäktige om vad som bör förbättras och hur det skall göras samt vad det kommer att kosta. Att sätta alla projekt på hyllan tills vi vet vilka åtgärder som krävs känns inte som rätt väg att gå i en kommun som behöver gå framåt och satsa i tider då näringslivet behöver det.

Om man krasst vill dra in projekt och pengar, varför väljer man inte då att titta på de 200.000 euro som ”etablissemanget” ville ha in som ”sysselsättningspengar” för att bygga nya kommunalvägar? Borde inte dom bli nedprioriterade för vård, skola och omsorg? Vi satsar hellre pengar på vård, skola, omsorg samt räddningsväsendet där näringslivet stimuleras lika bra under 2015. Behöver vi nya kommunalvägar nu, fast vi inte hinner sköta om de vi har? Jag har själv jobbat många år för att förbättra våra kommunalvägar och det behövs på sikt men visar det sig att Rangsby skola behöver stora oväntade renoveringar så finns det andra prioriteringar att göra utan tvekan OM kassan tryter.

Det har även dryftas i tidningsspalterna och runt kaffeborden kring splittringen i Centern. Det får dom givetvis hantera internt. Däremot erfar vi att vi har fått en öppnare debatt i fullmäktige och partipiskan viner inte lika hårt som tidigare. Det är en öppning mot bättre demokrati då saker och ting debatteras och man kan ändra åsikt under diskussionens gång. Det är väl klokt och sunt att man lyssnar på varandra trots olika partitillhörigheter och kan jobba efter sin egen övertygelse? För vår del så tror vi att vi bevittnar en strukturförändring i lokalpolitiken där yngre förmågor kommer in och inte är lika låsta i gamla rutiner utan bidrar med nytänkande och framtidstro. Vi tycker att det är bra! Vi hoppas att alla som är nya inom politiken och som även kommer in i höstens val orkar jobba och tro på sin roll som ansvarsfulla och tänkande medborgare i en välmående kommun!

Saltvikslistan

Tommy Sjöblom

Jan Lindgrén

Gerd Danielsson

Silvana Fagerholm-Sjöblom