DELA

Slut på rykten

<Ingångsord>Med anledning av Rolf Granlunds insändare om Finlandskabelprojektet ”ÅL-Link” och i den framförda frågor vill vi som projektägare lämna följande information:

Finlandskabelprojektet ”ÅL-Link” flyter på enligt tidplan och budget.

<Ingångsord>Rykte 1) Tillstånd för utläggning av sjökabel

Alla tillstånd från myndigheter finns för att lägga ut sjökabeln i vår. Ryktet om att det skulle finnas militära skyddsområden längs kabelrutten är falskt. Ryktet måste härstamma från arbetet med identifiering av korsande kablar som gjordes i november/december. Aktuellt fartyg ville starta undersökningarna ett par dagar innan det datum som fanns på tillståndet och i det sammanhanget fördes diskussioner fördes med berörda myndigheter och undersökningarna kunde utan större fördröjning påbörjas.

<Ingångsord>Rykte 2) Ny kabelrutt för sjökabeln

Den planerade rutten är identisk med den Kraftnät Åland Ab erhållit tillstånd för. Kabeln läggs inom den korridor som är angiven i tillståndet. Den rutt som fanns i anbudsförh4n är inte helt identisk med den rutt som vi nu har tillstånd till, eftersom kabelrutten i ursprungligt tillstånd justerats för att tillmötesgå fiskarintressen på Åbolandssidan. Sjökabeln var i förh4n 159 306 m och är enligt nuvarande rutt 161 088 m d.v.s en skillnad på 1782 m.

<Ingångsord>Rykte 3) Många km tilläggskabel till hög kostnad

Justeringen av sjökabelrutten är 1782 m och för gällande rutt krävs 2×1782 m mer sjökabel än för den ursprungliga. Tilläggskostad för den längre sjökabeln är ca. 290 000 €.

<Ingångsord>Rykte 4) Beställning av tilläggskabel

All kabel till projektet är beställd och under tillverkning. Kablarna finns färdiga att hämtas vid ABB:s fabrik i Karlskrona för lastning ombord på kabelläggningsfartyget inför utläggningen som påbörjas i början av april.

<Ingångsord>Rykte 5) Driftlägen hot och cold stand by

Val av driftläge hot eller cold stand by görs enligt de driftförutsättningar som föreligger. Bägge driftsätt är möjliga och standard därav ingen tilläggskostnad. Kraftnät Åland Ab eftersträvar driftsmässiga lösningar där förbindelsen nyttjas för överföring och inte bara för back up. Idag är tariffen i Senneby en begränsande faktor för transitering över kombinationen ”Sverigekabeln” och ”Finlandskabeln”. h4n har stötts och blötts i många år och här behövs åtgärder på politiskt nivå för att nå ett resultat.

<Ingångsord>Rykte 6) Reservkabelbyggnaden i Långnäs

En byggnad för lagring av 10 km reservkabel ingår i kontraktet med ABB. Kraftnät Åland Ab har dock tilläggsbeställt en vridskiva, som underlättar hanteringen av reservkabeln. All reservkabel lagras på ett och samma ställe d.v.s. i det nya lagret i Långnäs.

Vi hoppas på detta sätt bemöta de rykten om ÅL-Link-projektet, som enligt Rolf Granlund florerar, med fakta och än en gång påpeka att projektet flyter på enligt plan och budget. Den största osäkerhetsfaktorn framåt är kabelläggningen där oförutsedda saker kan inträffa och förorsaka tilläggskostnader. Vidare skall kabeln spolas ner på vissa sträckor och det arbetet är inte upphandlat.

<Ingångsord>Dentotala budgeten för ÅL-Link projektet är 125 miljoner €. Finansieringen sker i form av ett av landskapsregeringen beviljat 40 %-igt investeringsstöd, finansierat i form av extra anslag från staten, ett aktiekapitaltillskott på 5 miljoner från landskapsregeringen och banklån på 70 miljoner €.

Jan Kahlroth,

VD kraftnät Åland Ab

Sven-Anders Eriksson,

projektledare ÅL-Link , Kraftnät Åland Ab