DELA

Hemvårdstödet ska delas jämnt mellan föräldrarna

Rundradion rapporterar att största delen av alla föräldrar i Finland som lyfter hemvårdsstöd, hela 94 procent, är kvinnor. Ändå visar forskning att den lilla grupp män som varit hemma med sina barn är nöjda med sitt val. De tar ett större ansvar för barn och hushåll också efter att vårdledigheten är slut och de återvänder till arbetslivet.

En bra växelverkan mellan pappa och barn förstärker pappans självförtroende och parförhållandet är i regel bättre i familjer där också pappan varit hemma. Fyra av fem nyblivna pappor utnyttjar visserligen sin pappaledighet. I genomsnitt stannar pappan hemma bara 20 dagar av 54 möjliga. Då är oftast både mamman och pappan lediga samtidigt. Varför väljer så få pappor att stanna hemma med barnen? De vanligaste argumenten bland dagens föräldrar är att mannen har högre lön, mamman ammar och att strukturerna stöder det traditionella.

För ett drygt år sedan fattade den finska regeringen ett principbeslut om att hemvårdsstödet ska delas jämnt mellan båda föräldrarna. Det är h4n om en öronmärkning av hemvårdsstödet för pappan. I lagutkastet står att föräldrarna, eller vårdnadshavarna, ”själva ska sköta om barnet” för att få stöd. Detta lagförslag har nu lagts på is under resten av mandatperioden och blir nu en valh4.

<Ingångsord>Det finns brister i det nuvarande system som leder till att nästan bara mammor tar vårdledigt. Detta påverkar kvinnornas löneutveckling negativt, deras tid i arbetslivet blir kortare än männens och kommer framför allt att påverka kvinnornas framtida pensioner. Det handlar om jämställdhet. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor måste krympa.

I Sverige uppmuntras papporna i högre grad att stanna hemma med barnen. Av föräldrapenningsdagarna är 60 av dem öronmärkta för pappan. En fjärdedel av de svenska papporna utnyttjar dessa dagar. Dessutom får familjen större skatteavdrag ju mer man delar lika. I Finland är andelen hemmapappor nu på samma nivå som i Sverige för 35 år sedan. På Åland har vi egen behörighet på området och har på ett progressivt sätt lyckats skapat ett system som leder till mer jämställdhet.

Detta är en viktig valh4 inför riksdagsvalet. En röst på mig är en röst för jämställdhet.

Sara Kemetter (S)

riksdagskandidat

#dinröst2015