DELA

Ny kraft i riksdagen

En av förutsättningarna för välfärd och en god ekonomisk tillväxt är att samhället har säker tillgång till energi. Vad är då bättre än att ta tillvara den klimatneutrala,förnybara energikälla som vi har mest av på blåsiga Åland? Vindkraftförbättrar vårt klimat , stärker Ålands utveckling mot hållbarhet och kan rentav öka landets (Riket i allmänhet och Åland i synnerhet) internationella konkurrenskraft långsiktigt.

Redan idag är Åland i topp i världen med andelen ca en fjärdedel vindenergi av total energiförbrukning, men potentialen är betydligt högre. Vindkraft handlar inte bara om vindkraftparker eller vindkraftverk, det har för mig en vidare betydelse.

Vindkraften ger upphov till nya arbetstillfällen som skapar tillväxt, bara installation av framtidsprojektet på Sottunga skulle innebära 3-4 somrar med ca 60 personer sysselsatta per sommar, därtill räknat logi, kost och övrig konsumtion samt efterföljande arbetstillfällen på servicestationen.

Vindkraft gynnar driftsäkerheten i elnätet och ger upphov till bättre elnätslösningar som också ger större exportmöjligheter. Utöver detta öppnar vindkraften upp för investeringsmarknad där ålänningarna bland annat genom att vara andelsägare kan tjäna pengar på vindkraften. Intelligenta system och lösningar föds ur branschen som utvecklar vårt samhälle, Vi har allt att vinna på vindkraften. Men för en expansion behövs givetvis finansiering och ett bra samarbete mellan Åland och Riket. Jag tror mig ha de rätta erfarenheterna och språkkunskapen för att kunna bevaka våra vindkraftsintressen i Finlands riksdag och se till att Åland omfattas av inmatningstariffsystemet. Vindkraft behövs för ny forskning och framtidstro.

Rösta för ny kraft i riksdagen!

Cecilia Jansson (MSÅ)

Riksdagskandidat